history

ÖNEMLİ TARİHLER


 • 28 Şubat 2018 Sempozyum Başlangıç Tarihi
 • 28 Şubat 2018 Sempozyum Başlangıç Tarihi

DUYURULAR


Transfer taleplerinizi en geç 26 Şubat'a kadar bildiriniz.

SEMPOZYUMA KALAN SÜRE


 • GÜN
 • SAAT
 • DAKİKA
 • SANİYE
 • BİLİMSEL PROGRAM


    28 ŞUBAT PERŞEMBE
  08:30 - 15:00 Kayıt ve Serbest Zaman
  15:30 - 16:00 Açılış

  Dr. Sühan Ayhan TPRECD Başkanı
  Dr. Şükrü Yazar TPRECD Bilimsel İşler Sorumlusu
  Dr. Ensar Zafer Barın TPRECD Bölge Temsilcisi
  16:00 - 17:00 OTURUM 1 - Konferans / Pınar Ayhan "Bir Asır Önce Doğan Özgürlük Güneşi"
  17:00 - 17:30 Kahve Molası
  17:30 - 20:00


  17:30 - 18:30


  18:30 - 19:15


  19:15 - 19:45


  19:45 - 20:00
  OTURUM 2 - HUKUKİ SORUNLAR-I
  Oturum Başkanı: Dr. Atilla Arıncı

  Hekimin Cezai Sorumlulukları
  Prof. Dr. Yener Ünver (Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)

  İstanbul Tabip Odasına Yansıyan Malpraktis İddiası Olguların Medikolegal Açıdan Değerlendirilmesi
  Dr. Nihal Durmuş Kocaaslan

  Plastik Cerrahlar İçin Bilirkişilik Rehberliği
  Av. Ziynet Özçelik, Dr. Figen Özgür, Dr. Nihal Durmuş Kocaaslan

  İNTERAKTİF OTURUM - Siz Sorun Biz Söyleyelim
  Dr. Atilla Arıncı, Hukukçu Konuşmacılar
  20:00 - 21:00 Akşam Yemeği
  21:00 - 22:30


  21:00 - 21:10


  21:10 - 21:20


  21:20 - 21:30


  21:30 - 21:40


  21:40 - 21:50


  21:50 - 22:30
  OTURUM 3 - CERRAHİ OLMAYAN ESTETİK İŞLEMLER
  Oturum Başkanları: Dr. Selahattin Özmen, Dr. Billur Sezgin

  Nörotoksin Uygulamaları, Komplikasyonlar ve Çözümleri
  Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak

  Yüzde Dolgu Uygulamaları, Komplikasyonlar ve Çözümleri
  Dr. Yiğit Tiftikcioğlu

  Enerji Bazlı Cihazlar ve Lazer Uygulamalarında Karşılaşilabilecek Akut Sorunlar ve Çözüm Yolları
  Dr. Esin Aksungur

  Saç Ekiminde Planlama Hataları ve Komplikasyonlar
  Dr. Sacit Karademir

  Hastalar Branşımızla İlgili Komplikasyonları Nasıl Değerlendiriyorlar ?
  Dr. Ayhan Okumuş

  Tartışma ve Serbest Kürsü
    1 MART CUMA
  08:30 - 10:30


  08:30 - 08:40


  08:40 - 08:50


  08:50 - 09:00


  09:00 - 09:10


  09:10 - 09:20


  09:20 - 09:30


  09:30 - 10:30
  OTURUM 4 - ESTETİK YÜZ ve BOYUN CERRAHİSİ-I
  Oturum Başkanları: Dr. Şükrü Yazar, Dr. Başar Kaya

  Yüz Germe Ameliyatlarında Planlama Hataları ve Olası Komplikasyonlardan ve Kaçınma Yolları
  Dr. Cemal Şenyuva

  Boyun Germe Ameliyatlarında Planlama Hataları ve Olası Komplikasyonlardan ve Kaçınma Yolları
  Dr. Şahin Alagöz

  Klasik Yüz Germede; Kadın ve Erkek Hastada İnsizyon Seçiminin Olası Komplikasyonlarda Etkisi
  Dr. Emrah Kaan Yaşar

  Yüz Germede Karşılaşılan Olası Komplikasyonlar
  Dr. Ozan Bitik

  Sinir Yaralanmalarında Yaklaşımlar
  Dr. Burak Kaya

  Endoskopik Yüz ve Boyun Germede Komplikasyonlar ve Kaçınma Yolları
  Dr. Erhan Eryılmaz

  Tartışma ve Serbest Kürsü
  10:30 - 16:00 Serbest Zaman
  16:00 - 18:00


  16:00 - 16:10


  16:10 - 16:20


  16:20 - 16:30


  16:30 - 16:40


  16:40 - 16:50


  16:50 - 17:00


  17:00 - 17:10


  17:10 - 17:30
  OTURUM 5 - RİNOPLASTİ
  Oturum Başkanları: Dr. Şakir Ünal, Dr. Ensar Zafer Barın

  Zor Hastalara Yaklaşım ve Komplikasyonlardan Kaçınma Sanatı
  Dr. Sühan Ayhan

  Rinoplastide Planlama Hataları
  Dr. İsmail Kuran

  Rinoplastinin Olası Komplikasyonları ve Kaçınma Yolları
  Dr. Emrah Arslan

  Akut Komplikasyonlara Yaklaşım (kanama, BOS kaçağı, mukoza yırtığı, septal perforasyon, prematüre fraktür)
  Dr. Hakan Şirinoğlu

  Postoperatif Dorsum Deformitelerine Yaklaşım
  Dr. Ali Teoman Tellioğlu

  Kısa Burun Deformitesinde Çözümler
  Dr. Alper Sarı

  Rinoplasti Sonrası Yumuşak Doku Defektleri
  Dr. Fatma Bilgen

  Tartışma ve Serbest Kürsü
  17:30 - 18:00 Kahve Molası
  18:00 - 19:30


  18:00 - 18:30


  18:30 - 19:00


  19:00 - 19:15


  19:15 - 19:30
  OTURUM 6 - HUKUKİ SORUNLAR II
  Oturum Başkanı: Dr. Atilla Arıncı

  Cerrahide Malpraktis
  Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök ( Atatürk Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı )

  Hekimin Tazminat Sorumluluğu ve Sözleşmeler (Eser ve Vekalet Sözleşmeleri)
  Hakim Ali Selman Erkuş (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanı)

  Estetik Cerrahide Hukuki Sorunlar
  Av. Ziynet Özçelik

  Aydınlatılmış Onam
  Dr. Atilla Arıncı
  19:30 - 20:30 Akşam Yemeği
  20:30 - 22:00


  20:30 - 20:40


  20:40 - 20:50


  20:50 - 21:00


  21:00 - 21:10


  21:10 - 21:20


  21:20 - 21:30


  21:30 - 21:40


  21:40 - 22:00

  22:30 - 23:30
  OTURUM 7 - ESTETİK YÜZ ve BOYUN CERRAHİSİ II
  Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Şengezer, Dr. Burak Kaya

  Yağ Enjeksiyonları Komplikasyonları
  Dr. Ahmet Demir

  Periorbital Cerrahi Komplikasyonları
  Dr. Ali Rıza Erçöçen

  Dudak Şekillendirmede Karşılaşılan Sorunlar
  Dr. Başar Kaya

  Ortognatik Cerrahide Komplikasyonlar
  Dr. Özhan Çelebiler

  Otoplasti Komplikasyonları
  Dr. Ercan Cihandide

  Hasta Yönetiminde Algoritmik İpuçları ve Sorunlarla Yüzleşme
  Dr. Emin Kapı

  Kendi Rinoplasti Komplikasyonlarımdan Çıkardığım Dersler
  Dr. Aret Çerçi Özkan

  Tartışma ve Serbest Kürsü

  Barbekü Partisi
    2 MART CUMARTESİ
  08:30 - 10:30


  08:30 - 08:40


  08:40 - 08:50


  08:50 - 09:00


  09:00 - 09:10


  09:10 - 09:20  09:20 - 09:30


  09:30 - 09:40


  09:40 - 09:50
  OTURUM 8 - ESTETİK MEME CERRAHİSİ I - MEME BÜYÜTME
  Oturum Başkanı: Dr. İsmail Kuran, Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak

  Meme Büyütmede Planlama Hataları ve Olası Komplikasyonlardan ve Kaçınma Yolları
  Dr. Metin Yavuz

  Akut Komplikasyonlar ve Tedavisi (kanama, pnömotoraks, malpozisyon)
  Dr. Ahmet Demir

  İmplant Kaynaklı Yapısal Problemlerin Çözüm Yolları (double bubble, rippling, waterfall)
  Dr. Adnan Menderes

  Kapsul Kontrakturunde Ne Yapmalı?
  Dr. Tonguç İşken

  Geç Dönemde Memede Oluşan Deformitelerin Giderilmesi İçin Yapılan Sekonder Girişimler (sinmasti, pitozis, areaolar genişleme, skar tedavileri....)
  Dr. İsmail Kuran

  Tüberöz Meme Cerrahisinde Yapılan Sık Hatalar, Olası Komplikasyonlar ve Kaçınma Yolları
  Dr. Gülsüm Tetik

  ALCL Nedir, Nasıl Tanımalı, Nasıl Tedavi Etmeli?
  Dr. Sühan Ayhan

  Meme Büyütmede Dren Uygulaması, Sütyen tercihi, Bant kullanımı ve Masajın Postoperatif Komplikasyonlara Etkisi
  Dr. Selahattin Özmen
  10:30 - 16:00 Selçuklu Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne “Erzurum Tarihi” Gezisi
  16:00 - 18:00


  16:00 - 16:10


  16:10 - 16:20  16:20 - 16:30


  16:30 - 16:40


  16:40 - 16:50


  16:50 - 17:00


  17:00 - 17:10


  17:10 - 18:00
  OTURUM 9 - ESTETİK MEME CERRAHİSİ II - MEME KÜÇÜLTME
  Oturum Başkanları: Dr. Naci Karaçal, Dr. Nihal Durmuş Kocaaslan

  Meme Küçültmede Planlama Hataları ve Olası Komplikasyonlardan ve Kaçınma Yolları
  Dr. Mehmet Bayramiçli

  Akut Komplikasyonlar ve Tedavisi (kanama, kistik kontaminasyon, dolaşım bozukluğu – areolar perfüzyon, pyoderma gangrenozum)
  Dr. Serhan Tuncer

  Yağ Nekrozlarına Yaklaşım
  Dr. Billur Sezgin

  Daha Önce Küçültme Yapılmış Memede Teknik Seçimi?
  Dr. Anıl Demiröz

  Yetersiz küçültülmüş memelerde çözümler?
  Dr. Gaye Filinte

  Küçültme Mamaplasti Sonrası diğer Sık Yașanan Sorunlar ve Çözümleri
  Dr. Ersoy Konaş

  İmplant Eşliğinde Mastopeksi Yapılan Olgularda Planlama Hataları ve Olası Komplikasyonlardan ve Kaçınma Yolları
  Dr. Murat Topalan

  Tartışma ve Serbest Kürsü
  18:00 - 18:30 Kahve Molası
  18:30 - 20:00


  18:30 - 18:40


  18:40 - 18:50


  18:50 - 19:00


  19:00 - 19:10


  19:10 - 19:20


  19:20 - 19:30


  19:30 - 20:00
  OTURUM 10 - REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
  Oturum Başkanı: Dr. Nedim Savacı, Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu

  İmplant ile Meme Rekonstrüksiyonunda Komplikasyonlar ve Baş Etme Yolları
  Dr. Şükrü Yazar

  Otojen Doku İle Meme Rekonstrüksiyonunda Komplikasyonlar ve Baş Etme Yolları
  Dr. Bülent Saçak

  Mikrocerrahi Komplikasyonları
  Dr. Koray Coşkunfırat

  Maksillofasiyal Cerrahi Komplikasyonları
  Dr. Zekeriya Tosun

  Kraniyofasyal Cerrahi Komplikasyonları
  Dr. İbrahim Vargel

  Dudak – Damak Yarıklı Hastalarda Komplikasyon Yönetimi
  Dr. Figen Özgür

  Tartışma ve Serbest Kürsü
  20:00 - 21:00 Akşam Yemeği
  21:00 - 22:30 USTALAR ve KOMPLİKASYONLAR OTURUMU
  (DISASTERS OF THE MASTERS)


  Oturum Başkanları: Dr. Sühan Ayhan, Dr. Şükrü Yazar

  Dr. Figen Özgür, Dr. Cemal Şenyuva, Dr. İsmail Kuran, Dr. Murat Topalan, Dr. Mehmet Bayramiçli
  3 MART PAZAR
  08:30 - 10:30


  08:30 - 08:40


  08:40 - 08:50


  08:50 - 09:00


  09:00 - 09:10


  09:10 - 09:20


  09:20 - 09:30


  09:30 - 10:00
  OTURUM 11 - VÜCUT ŞEKİLLENDİRME
  Oturum Başkanları: Dr. Cemal Şenyuva, Dr. Süphan Tunç

  Vücut Șekillendirmede Komplikasyonlar, DVT, PE
  Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu

  Liposuction Komplikasyonları
  Dr. Alpaslan Topçu

  Abdominoplasti Sonrası Komplikasyonlar ve Yönetimi
  Dr. Uğur Anıl Bingöl

  Postbariatrik Vücut Șekillendirme Ameliyatlarında Riskler, Komplikasyonlar ve Çözümleri
  Dr. Ayşin Karasoy Yeşilada

  Vücut Șekillendirmede Nadir Komplikasyonlar
  Dr. Sinem Çiloğlu

  Can Sıkıcı Bir Komplikasyon – Seroma İle Nasıl Başa Çıkılmalı? Önlenmesi ve Tedavisi
  Dr. Özay Özkaya

  Tartışma ve Serbest Kürsü
  10:00 Ayrılış ve Serbest Zaman